امروز ۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
500 متر کارگاه جاده مخصوص لشکری
500 متر کارگاه جاده مخصوص لشکری
شناسه ملک :
PME-05135

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
350 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره یا فروش کارگاه فتح شادآباد
اجاره یا فروش کارگاه فتح شادآباد
شناسه ملک :
PMF-05134

مبلغ ودیعه :
500,000,000 تومان

اجاره بها :
35,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
100 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ اداری :
10 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه قلعه حسنخان شهرقدس
اجاره کارگاه قلعه حسنخان شهرقدس
شناسه ملک :
PME-05133

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
110 متر مربع

متراژ زمین :
100 متر مربع

متراژ اداری :
12 متر مربع

اجاره انبار - آزادگان شهرک صنعتی حشمت
اجاره انبار - آزادگان شهرک صنعتی حشمت
شناسه ملک :
PME-05131

مبلغ ودیعه :
200,000,000 تومان

اجاره بها :
65,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
350 متر مربع

متراژ زمین :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره کارگاه و انبار آزادگان - غفاری
اجاره کارگاه و انبار آزادگان - غفاری
شناسه ملک :
PME-05130

مبلغ ودیعه :
10,000,000 تومان

اجاره بها :
60,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
600 متر مربع

متراژ اداری :
30 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق سه فاز, تلفن
اجاره انبار وسوله آزادگان - عرفان
اجاره انبار وسوله آزادگان - عرفان
شناسه ملک :
PME-05129

مبلغ ودیعه :
500,000,000 تومان

اجاره بها :
35,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
260 متر مربع

متراژ زمین :
410 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله آزادگان - احمدآبادمستوفی
اجاره سوله آزادگان - احمدآبادمستوفی
شناسه ملک :
PME-05128

مبلغ ودیعه :
300,000,000 تومان

اجاره بها :
40,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ زمین :
700 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
اجاره انبار جاده مخصوص نفت پارس
اجاره انبار جاده مخصوص نفت پارس
شناسه ملک :
PMF-05127

مبلغ ودیعه :
1,500,000,000,000 تومان

اجاره بها :
50,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
850 متر مربع

متراژ اداری :
60 متر مربع

امکانات :
گاز, برق سه فاز, تلفن
900متر انبار تولید جاده قدیم فتح
900متر انبار تولید جاده قدیم فتح
شناسه ملک :
PME-05118

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
900 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره 500متر اداری فتح
اجاره 500متر اداری فتح
شناسه ملک :
PME-05117

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
500 متر مربع

امکانات :
آب شهری, برق, تلفن
رهن واجاره 4000متر 4دیواری
رهن واجاره 4000متر 4دیواری
شناسه ملک :
PME-05116

مبلغ ودیعه :
80,000,000 تومان

اجاره بها :
500,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
120 متر مربع

متراژ زمین :
4,000 متر مربع

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
گاز صنعتي, برق, برق سه فاز, تلفن
سالن بهداشتی، مخصوص چهارراه ایرانخودرو
سالن بهداشتی، مخصوص چهارراه ایرانخودرو
شناسه ملک :
PMF-05115

اجاره بها :
تماس بگیرید.

امکانات :
آب شهری, گاز صنعتي, برق سه فاز, تلفن
100متر دفتر اداری در جاده مخصوص لشکری
100متر دفتر اداری در جاده مخصوص لشکری
شناسه ملک :
PME-05111

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
100 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
500 متر سوله جرثقیل دار شهرقدس
500 متر سوله جرثقیل دار شهرقدس
شناسه ملک :
PME-05110

مبلغ ودیعه :
400,000,000 تومان

اجاره بها :
80,000,000 تومان / ماه

متراژ سوله :
500 متر مربع

متراژ اداری :
50 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
اجاره سوله استاندارد احمدآبادمستوفی
اجاره سوله استاندارد احمدآبادمستوفی
شناسه ملک :
PME-05107

اجاره بها :
تماس بگیرید.

40 متر دفتر کار - انبار بزرگراه فتح
40 متر دفتر کار - انبار بزرگراه فتح
شناسه ملک :
PME-05105

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ تجاری :
40 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, تلفن
1800متر انبار فتح جاده قدیم کرج
1800متر انبار فتح جاده قدیم کرج
شناسه ملک :
PME-05102

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,800 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

120 متر اداری 4راه ایرانخودرو چیتگرشمالی
120 متر اداری 4راه ایرانخودرو چیتگرشمالی
شناسه ملک :
PME-05101

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ اداری :
120 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق سه فاز, تلفن
2500 سوله مناسب خدمات خودرویی
2500 سوله مناسب خدمات خودرویی
شناسه ملک :
PME-05098

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
1,000 متر مربع

متراژ زمین :
2,500 متر مربع

متراژ اداری :
650 متر مربع

متراژ تجاری :
240 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
اجاره 500متر انبار و اداری در غرب تهران
اجاره 500متر انبار و اداری در غرب تهران
شناسه ملک :
PME-05094

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
250 متر مربع

متراژ زمین :
800 متر مربع

متراژ اداری :
250 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز, تلفن
واگذاری و اجاره کارگاه تولید اسپری و گاز فندک
واگذاری و اجاره کارگاه تولید اسپری و گاز فندک
شناسه ملک :
PMF-05088

اجاره بها :
تماس بگیرید.

متراژ سوله :
300 متر مربع

امکانات :
آب شهری, گاز, برق, برق سه فاز